Privacykenniswetgeving.

Gegevensverwerking:

De ingevoerde gegevens zullen enkel verwerkt worden in het kader van het informeren en adviseren van medewerkers van het stadsbestuur, districtsbestuur en provinciebestuur van Antwerpen omtrent de noden en wensen van de inwoners van straten zoals vermeld onder https://formulier.dendreihoek.be/stratenbevraging.

Informeren en adviseren zal gebeuren door leden van buurtvereniging den Dreihoek. De ingevoerde gegevens zullen nooit voor commerciële doeleinden worden gebruikt en zullen nooit op individueel niveau verwerkt of gedeeld worden.
Na afloop van de rioleringswerken en de heraanleg van de bovenvermelde straten zullen deze data worden verwijderd. U kan ten alle tijden vragen uw ingevoerde gegevens te wissen, verwijderen, vergeten worden. De data zullen verwerkt worden door leden van buurtvereniging den Dreihoek. Geanonimiseerde statistische verwerking zal enkel op straat- en buurtniveau (niet op individueel niveau) gebeuren door buurtvereninging den Dreihoek en eventueel door medewerkers van stad Antwerpen.
Uw rechten inzake GDPR wetgeving – zoals inzage, rectificatie, wissing etc. – worden gerespecteerd. U kan buurtvereniging den dreihoek contacteren via info@dendreihoek.be. Meer info omtrent buurtvereniging den Dreihoek kan u terugvinden onder: https://www.dendreihoek.be/. Meer info (identiteit en contactgegevens) omtrent buurtvereniging den Dreihoek kan u terugvinden onder : https://www.dendreihoek.be/.
De gegevens zoals door u zelf ingegeven worden pas opgeslagen van zodra u op het einde van de bevraging op “submit” duwt. Voor de “submit” knop kan u de bevraging op elk moment stopzetten. De gevraagde gegevens worden door u vrijwillig op niveau van woning/pand aangeleverd. Op het einde van de bevraging kan u facultatief en vrijwillig uw naam en mailadres nalaten.
Indien u niet wenst deel te nemen aan deze bevraging kan u de webpagina met betrekking tot de bevraging afsluiten.

terug naar de bevraging