Stratenbevraging den dreihoek

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Vanwege succes verlengd tot en met 4 juni. Spoor zeker je buren aan om het ook in te vullen.

Beste buur,

We hebben het geluk om in een leuke stadswijk te wonen, maar wie droomt niet van een mooie straat met meer woonkwaliteit?

De vernieuwing van de riolering in de Ketsstraat, Dodoensstraat, Van Geertstraat, Van Leentstraat en Tuinbouwstraat wordt de komende jaren aangepakt. Nadien zullen de straten heraangelegd worden en een nieuw uitzicht krijgen. Deze heraanleg biedt een unieke kans om aanpassingen te doen aan het openbaar domein en zo de woonkwaliteit van de bewoners te verbeteren.

De straten tussen de Provinciestraat en de Kroonstraat zijn echte woonstraten in de stad. We zijn dan ook blij in het bestuursakkoord van de stad (art. 1.8) te lezen dat het de bedoeling is om sluipverkeer in onze straten te vermijden en ruimte en lucht te geven aan voetgangers, fietsers en bewoners:
Een heldere en leesbare wegenhiërarchie geeft richting aan het mobiliteitsbeleid. Over de hele stad laten we de weggebruiker zo lang mogelijk gebruik maken van het hoofdwegennet. In de onderliggende straten en pleinen die bedoeld zijn voor bestemmingsverkeer, hebben de voetganger en de fietser voorrang. Sluipverkeer wordt zo geweerd en doorstroming, verkeersveiligheid en leefbaarheid gegarandeerd. We geven in woonstraten ruimte en lucht aan voetgangers, fietsers en bewoners.

De buurtvereniging ‘Den Dreihoek’ wil het stadsbestuur informatie aanreiken over de huidige knelpunten en noden van de buurt en voorstellen doen rond sluipverkeer, mobiliteit, parkeerdruk, veiligheid, ruimte voor voetgangers en fietsers, meer groen …

Om ons advies voor te bereiden en zoveel mogelijk bewoners te betrekken, doet de buurtvereniging ‘Den Dreihoek’ een bevraging bij alle bewoners in de betrokken straten (Dodoensstraat, Tuinbouwstraat, Ketsstraat, Van Geertstraat, Van Leentstraat).
De bevraging wordt éénmaal per gezin ingevuld.
Bewoners uit de Provinciestraat, Kroonstraat en Sint-Erasmusstraat mogen de bevraging facultatief invullen. Deze bewoners uit den Dreihoek worden wel mee betrokken bij het zoeken naar oplossingen voor mobiliteit en parkeren.

In de bevraging komen twee aspecten aan bod.
- Hoe is de huidige situatie?
- Wat kan verbeterd worden en hoe? Welke ideeën en verlangens leven er bij de bewoners?
Half mei willen wij de resultaten van de bevraging aan het Stads- en Districtsbestuur voorleggen.
We willen als buurtvereniging de stem van zoveel mogelijk bewoners aan bod laten komen.
Laat dit niet liggen. Vul deze enquête uiterlijk 31 maart in.

Heeft u moeite om deze bevraging online in te vullen?
Geen nood, een buur van de buurtvereniging ‘Den Dreihoek’ komt bij u langs om de bevraging samen in te vullen. We willen immers echt alle buren betrekken.
Neem contact op met één van ons via straten@dendreihoek.be of contacteer je straatverantwoordelijke:

Dodoensstraat 29 Birgit Reusens
Tuinbouwstraat 7, bus 301 Rita Delahaye
Van Geertstraat 42A, Gert Mennes
Van Leentstraat 17, Eric Yperman
Ketstraat 52, Stefaan Wouters

De bevraging neemt een 20-tal minuten in beslag.

Klik hier voor meer uitleg over de verwerking van de gegevens en de privacywetgeving